Πολιτική Απορρήτου - GDPR - Cookies


Εισαγωγή


Η προστασία και ο σεβασμός της ιδιωτικότητας, των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων όλων όσων επισκέπτονται τον δικτυακό μας τόπο www.epilogihoreca.gr αποτελεί προτεραιότητά μας, ώστε να απολαμβάνετε όλες μας τις υπηρεσίες με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Η διαχείριση, προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν για την Επιλογή Ho.Re.Ca. Equipment (εφεξής «Εταιρεία» ή «Επιλογή Ho.Re.Ca. Equipment»«εμείς»«εμάς»«μας») προτεραιότητα. Η Επιλογή Ho.Re.Ca. Equipment έχει θεσπίσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει και την Πολιτική Cookies ως ενιαίο κείμενο και αναπόσπαστο τμήμα της (εφεξής «Πολιτική Δεδομένων» ή «Πολιτική»), με σκοπό να ενημερώσει εσάς που επισκέπτεστε τον www.epilogihoreca.gr, αγοράζετε από οποιοδήποτε σημείο πώλησης της Επιλογή Ho.Re.Ca. Equipment (φυσικό κατάστημα, τηλεφωνικά ή μέσω του www.epilogihoreca.gr), γίνεστε μέλος του www.epilogihoreca.gr, εγγράφεστε στην λίστα αποδεκτών των Newsletters μας, συμμετέχετε σε προωθητικές ή άλλες ενέργειές μας, κάνετε χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) της Επιλογή Ho.Re.Ca. Equipment ή άλλως, (εφεξής o «Πελάτης», το «Μέλος», ο «Χρήστης» «εσείς»«σας»), πως η Επιλογή Ho.Re.Ca. Equipment διαχειρίζεται και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα και ειδικότερα:

·    για το είδος των δεδομένων που συλλέγει ή παράγει για εσάς και,

·    τον σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας και,

·    τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων αυτών και,

·    τους αποδέκτες τους και τον σκοπό επεξεργασίας εκ μέρους τους και,

·    για τα δικαιώματά και τις επιλογές σας στα προσωπικά σας δεδομένα και,

·    τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας για κάθε ζήτημα που τυχόν σας απασχολεί σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Η συνέχιση της πλοήγησής σας στον www.epilogihoreca.gr, η εγγραφή σας ως μέλος σε αυτόν, η αγορά μέσω του www.epilogihoreca.gr, όπως και η αγορά μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας, η εγγραφή σας στο Newsletter, η επικοινωνία σας μαζί μας και οποιαδήποτε άλλη ενέργειά σας και διάδρασή σας με την Επιλογή Ho.Re.Ca. Equipment απαιτεί την χορήγηση σε εμάς των προσωπικών σας δεδομένων, συνεπάγεται δε και την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας της παρούσας Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν τροποποιήσεων της. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την παρούσα ή τυχόν με τις τροποποιήσεις αυτής, οφείλετε να μη προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια αφορά σε χορήγηση των προσωπικών σας δεδομένων, δικαιούστε δε να καταγγείλετε τις μεταξύ μας συμβάσεις, ή/και να ζητήσετε διαγραφή του λογαριασμού σας και των δεδομένων σας. Σε κάθε περίπτωση για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ενώ διατηρείτε τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως αυτά αναλύονται και περιγράφονται στην σχετική ενότητα παρακάτω.
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων περιλαμβάνει:

·    Πληροφορίες για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τον Αρμόδιο για ζητήματα προστασίας των δεδομένων σας καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τα δεδομένα σας.

·    Το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς και τις μεθόδους συλλογής.

·    Τον σκοπό συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τη νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία.

·    Τυχόν διαβιβάσεις των δεδομένων σας σε τρίτους και τον σκοπό διαβίβασης.

·    Τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας,

·    Το διάστημα τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων.

·    Τα δικαιώματά σας και τον τρόπο πρόσβασής σας σε αυτά, καθώς και τις επιλογές σας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας.

 

 

Τροποποιήσεις

Η παρούσα έκδοση ενημερώθηκε στις 01/11/2021. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων διέπεται τόσο από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, όσο και του κοινοτικού δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας. Επομένως επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αλλάξουμε την παρούσα δήλωση και να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε αλλαγή στα δεδομένα σας και στις πρακτικές μας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία αυτών, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος, ή/και να τροποποιήσουμε ή αντικαταστήσουμε το σύνολο ή/και μέρος της παρούσας Πολιτικής κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Εάν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα Πολιτική, ή οι πρακτικές μας αναφορικά με τα δεδομένα σας μεταβληθούν στο μέλλον, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιοποιώντας τις αλλαγές στο www.epilogihoreca.gr, ή/και αποστέλλοντας σχετική ειδοποίηση στα μέσα επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τις αλλαγές, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική με αυτές (αλλαγές), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία που αναφέρονται στην παρακάτω Ενότητα. Να σημειώσουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία/ διευκρίνιση σας χορηγηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, αναφορικά με τις ενδεχόμενες αλλαγές της παρούσας Πολιτικής, δε συνιστά αντικατάσταση, υποκατάσταση ή τυχόν τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Επιλογή Ho.Re.Ca. Equipment», που εδρεύει στην οδό Λαγκαδά 7 & Δωριέων, Τ.Κ. 15343, Αγία Παρασκευή, στην Ελλάδα, με ΑΦΜ 800439242, ΔΟΥ Χολαργού, με αριθμό ΓΕΜΗ ………………, τηλέφωνο 210 6813068 και e-mail info@epilogihoreca.gr (εφεξής η «Εταιρεία»). Αρμόδιος για ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας είναι η Ζερβακάκου Χριστίνα. Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που προαναφέρθηκαν και να μας υποβάλετε τα σχόλια, τις απορίες, τις παρατηρήσεις ή τυχόν παράπονά σας αναφορικά με την παρούσα Πολιτική και την εν γένει συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.Είδος και Τρόπος συλλογής Δεδομένων


Κατά την πλοήγησή σας στο www.epilogihoreca.gr, την υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας, την δημιουργία λογαριασμού μέλους, τις αγορές σας, την εγγραφή σας στην λίστα αποδεκτών των ενημερωτικών δελτίων (Newsletter) μας, την συμμετοχή σας σε ενέργειες προωθητικές της Εταιρείας μας, όπως για παράδειγμα διαγωνισμούς, την διάδραση στα Social Media της Επιλογή Ho.Re.Ca. Equipment (πχ. σχόλια, Likes κτλ.) ή άλλως, εμείς συλλέγουμε διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων για εσάς, είτε απευθείας από εσάς, είτε με αυτοματοποιημένα μέσα ή/και από τρίτους. Ενδεικτικά συλλέγουμε για εσάς τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

·    Δεδομένα Ταυτότητας: (ονοματεπώνυμο) που μας χορηγείτε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας στο www.epilogihoreca.gr ή κατά την εγγραφή σας ως Μέλος στον www.epilogihoreca.gr με την δημιουργία Λογαριασμού, κατά τις αγορές μέσω του Λογαριασμού σας, τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς κτλ..

·    Δεδομένα Επικοινωνίας: (τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail) που μας χορηγείτε κατά την υποβολή της παραγγελίας, την δημιουργία Λογαριασμού ή στα πλαίσια της λήψης εμπορικής επικοινωνίας από την Εταιρεία μας όπως για παράδειγμα την εγγραφή σας στα ενημερωτικά δελτία (Newsletters) της Επιλογή Ho.Re.Ca. Equipment, ή στα πλαίσια της συμμετοχής σας σε διάφορες ενέργειες της Εταιρείας μας (πχ διαγωνισμούς κτλ.) και η Ταχυδρομική Διεύθυνση (οδός, αριθμός, ΤΚ, πόλη, χώρα) που χορηγείτε κατά την δημιουργία Λογαριασμού ή την υποβολή παραγγελίας ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά.

·    Δεδομένα Πληρωμών: (στοιχεία καρτών, τραπεζικό λογαριασμό, αξία συναλλαγών, πιστωτικά, επιστροφές χρημάτων κτλ.) που μας χορηγείτε κατά την πληρωμή με ηλεκτρονικά μέσα, σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, που συνάγουμε από τις αγορές σας κτλ.

·    Δεδομένα Αγορών ή Δεδομένα Λογαριασμού: (είδος προϊόντων αγοράς, αξία συναλλαγών, χρόνος αγοράς, ιστορικό αγορών, παράπονα, τρόπος πληρωμής, επιστροφές, υπαναχώρηση κ.α.) που συλλέγουμε κατά τις αγορές σας εφόσον αυτές (αγορές) πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού σας.

·    Δεδομένα τεχνικά όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), στοιχεία εισόδου, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για να προσπελάσετε το Δικτυακό μας Τόπο κτλ.

·    Δεδομένα Ταυτοποίησης στον Λογαριασμό σας, που είναι το e-mail στην περίπτωση εισόδου στον Λογαριασμό μέσω του www.epilogihoreca.gr και το κινητό στην περίπτωση εισόδου στον Λογαριασμό σας από το φυσικό κατάστημα ή μέσω τηλεφώνου και επιπλέον ο κωδικός πρόσβασης (password).

·    Δεδομένα μέσω Cookies: Browser, IP address, προϊόντα που έχετε τοποθετήσει στο καλάθι και δεν έχετε ολοκληρώσει την αγορά, τη χώρα προέλευσης της παραγγελίας σας, τα προϊόντα που κοιτάζετε μέσα στο www.epilogihoreca.gr, την Wishlist με τα αγαπημένα σας, την προέλευσή σας από άλλους δικτυακούς τόπους, τα Newsletter που ανοίγετε, τη συχνότητα ανάγνωσης των Newsletter μας κ.α.

 

·    Δεν συλλέγουμε εν γνώση μας, οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 15 ετών. Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται αποκλειστικά σε ανθρώπους που είναι τουλάχιστον 15 ετών ή μεγαλύτεροι. Σε περίπτωση που είστε κάτω των 15 ετών, μη χρησιμοποιείτε ή παρέχετε καμία πληροφορία σε εμάς, μην εγγράφεστε ως Μέλος ή στη λίστα αποδεκτών των ενημερωτικών μας δελτίων, μην κάνετε καμία αγορά και μην δίνετε καμία πληροφορία για το πρόσωπό σας σε εμάς, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης, ή στοιχείων επικοινωνίας σας (τηλέφωνο, email κτλ.). Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από άτομο κάτω των 15 ετών, θα τα διαγράψουμε πάραυτα εκτός αν έχει δοθεί συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα. Εάν θεωρείτε ότι μπορεί να έχουμε πληροφορίες από ή για ένα άτομο κάτω των 15 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας.

Συλλέγουμε απευθείας από εσάς τα παρακάτω προσωπικά σας δεδομένα:

·    Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας, μας χορηγείτε υποχρεωτικά το e-mail σας, το ονοματεπώνυμο σας (το αυτό συμβαίνει και όταν έχετε Λογαριασμό στον www.epilogihoreca.gr και διενεργείτε μια αγορά μέσω αυτού), την διεύθυνση αποστολής των προϊόντων (οδός, αριθμός, ΤΚ, πόλη, χώρα), το email σας, και το κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας και προαιρετικά το όνομα στο κουδούνι και τον όροφο. Επιπλέον τα στοιχεία της κάρτας εφόσον επιλέξετε αυτή ως μέσω πληρωμής ή το λογαριασμό σας στο Paypal αντίστοιχα και τον τρόπο παράδοσης. Εφόσον επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, μας χορηγείτε και τα στοιχεία τιμολόγησής σας (π.χ. ΑΦΜ, Επωνυμία).

·    Κατά το άνοιγμα του Λογαριασμού, εφόσον αυτό πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο www.epilogihoreca.gr, χορηγείτε υποχρεωτικά το email σας ως όνομα χρήστη (Username) και έναν κωδικό πρόσβασης (Password) και επιπλέον το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνσή σας (οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, χώρα) και ένα κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας. Προαιρετικά χορηγείτε δεύτερη διεύθυνση, επωνυμία εταιρείας, σταθερό τηλέφωνο ή άλλες απαραίτητες πληροφορίες που θα εξυπηρετήσουν τη χρήση του Λογαριασμού σας. Εφόσον εγγράφεστε στην Επιλογή Ho.Re.Ca. Equipment μέσω τηλεφώνου ή μέσω πωλητή στο φυσικό κατάστημα, χορηγείτε το κινητό σας υποχρεωτικά, το ονοματεπώνυμο και διεύθυνση, και προαιρετικά το email σας.

·    Κατά την εγγραφή σας στη λίστα αποδεκτών των ενημερωτικών δελτίων της Εταιρείας (Newsletter), μας χορηγείτε το email σας.

·    Κατά την εγγραφή σας σε διαγωνισμούς που κατά καιρούς διεξάγει η Εταιρεία μας, μας χορηγείτε τα προσωπικά σας στοιχεία που προσδιορίζονται ανά περίπτωση.

·    Κατά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας μας, μας χορηγείτε κατά περίπτωση προσωπικά σας στοιχεία όπως δεδομένα ταυτότητας, επικοινωνίας.

·    Κατά την επικοινωνία με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (πέραν των περιπτώσεων της τηλεφωνικής παραγγελίας) συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που μας χορηγείτε κατά περίπτωση.


Συλλέγουμε με ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΣΑ τα παρακάτω δεδομένα και πληροφορίες για εσάς.


·    Με τη χρήση των Cookies και άλλων παρεμφερών τεχνολογιών συλλέγουμε ή/και δημιουργούμε δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις σας, όπως τα προϊόντα που επισκέπτεστε στο www.epilogihoreca.gr, το είδος των newsletter που ανοίγετε ή όχι, το περιεχόμενο τους και τη διάδρασή σας μαζί μας μετά από κάθε αποστολή newsletter, την Wishlist σας, τα προϊόντα που τοποθετείτε στο καλάθι και δεν ολοκληρώνετε την αγορά τους, τη χώρα προέλευσης, γλώσσα κ.α.

·    Από το Λογαριασμό σας δημιουργούμε το ιστορικό των παραγγελιών σας και αγορών σας, και από αυτές συνάγουμε τις προτιμήσεις σας, τη συχνότητα των αγορών σας ανά είδος, την αξία των προϊόντων που αγοράζετε ή που σας ενδιαφέρουν, την εποχή κατά την οποία αγοράζετε, δημογραφικά δεδομένα κ.α.

·    Δεδομένα σχετικά με τις συσκευές μέσω των οποίων επισκέπτεστε το Δικτυακό μας Τόπο, όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), στοιχεία εισόδου, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείται για να προσπελάσετε το Δικτυακό μας Τόπο κτλ.

·    Δεδομένα σχετικά με τη σελίδα από την οποία συνδεθήκατε και τη σελίδα στην οποία μεταβήκατε όταν φύγατε.

Συλλέγουμε από τρίτους τα παρακάτω δεδομένα και πληροφορίες για εσάς:


·    Ενδέχεται να λάβουμε τα προσωπικά σας στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από κάποιον τρίτο φίλο σας, ο οποίος σας δήλωσε προκειμένου να λάβετε από εμάς μια δωροεπιταγή ή ένα κουπόνι έκπτωσης ή να σας αποστείλουμε ένα δώρο που έχει επιλέξει για εσάς.

 

2. Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Όλα τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα τα οποία όπως αναφέρθηκε ή μας τα χορηγείτε εσείς υποχρεωτικά ή προαιρετικά, ή τα συλλέγουμε από τρίτους ή παράγονται με αυτοματοποιημένα μέσα, κατά τις συναλλαγές σας με την Επιλογή Ho.Re.Ca. Equipment ανεξάρτητα αν πραγματοποιούνται από απόσταση ή δια ζώσης στο φυσικό μας κατάστημα, τα χρησιμοποιούμε για τους παρακάτω νόμιμους σκοπούς. Να σημειώσουμε ότι σε περίπτωση που το κοινοτικό ή εθνικό δίκαιο περιορίσει ή απαγορεύσει ορισμένες ενέργειες της Εταιρείας για τις οποίες χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, θα παύσουμε τη χρήση των πληροφορίων που σας αφορούν για τους σκοπούς αυτούς.

Ειδικότερα τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται από εμάς για τους εξής σκοπούς:


·    Για τη λήψη των παραγγελιών σας, τη διεκπεραίωση αυτών, και την αποστολή των προϊόντων σε εσάς.

·    Την επικοινωνία μαζί σας για ζητήματα που αφορούν στην πώληση των προϊόντων μας σε εσάς.

·    Για τη διαχείριση, διεκπεραίωση και την επεξεργασία των πληρωμών σας συμπεριλαμβανόμενής και της ασφάλειας της οικονομικής μας συναλλαγής.

·    Για την εξυπηρέτησή σας ως Μέλος στο www.epilogihoreca.gr με το άνοιγμα του Λογαριασμού σας σε εμάς.

·    Για τη δημιουργία, φύλαξη και συντήρηση βάσης δεδομένων με το πελατολόγιό μας και την ανάλυση αυτής.

·    Για την ταυτοποίησή σας κάθε φορά που αιτείστε πρόσβασης στο Λογαριασμό σας.

·    Για την αποστολή σε εσάς εμπορικής επικοινωνίας μέσω Newsletter, SMS, ή άλλων πολυμέσων (VIBER) που αφορά σε νέα της Εταιρείας μας, σε προϊόντα, προσφορές και προωθητικές ενέργειες.

·    Για την ανάλυση της συμπεριφοράς σας και την κατανόηση των προτιμήσεων σας.

·    Για την άμεση και προσωποποιημένη εξυπηρέτησή σας κάθε φορά που συναλλάσσεστε με την Επιλογή Ho.Re.Ca. Equipment είτε ηλεκτρονικά ή/και τηλεφωνικά ή και δια ζώσης στο φυσικό μας κατάστημα.

·    Για την κατανόηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων των διαφημίσεων και προωθητικών ενεργειών μας.

·    Για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας όπως για παράδειγμα της υπαναχώρησης, αντικατάστασης προϊόντος και την εν γένει εξυπηρέτησή σας μετά την πώληση κτλ.,

·    Για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας, αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

·    Για την ασφάλεια των συναλλαγών.

·    Για επιχειρηματικές αναλύσεις και βελτιώσεις, όπως για τη διάθεση των προϊόντων μας στην αγορά και τη βελτιστοποίηση αυτών, για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας και της εξυπηρέτησής σας από εμάς μέσα στο www.epilogihoreca.gr, καθώς και για την προσαρμογή των εμπειριών σας στο www.epilogihoreca.gr.

·    Για την έρευνα αγοράς, στατιστικές αναλύσεις, για την ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ και τη διαχείριση εκστρατειών μάρκετινγκ και να σας ενημερώνουμε εμείς ή οι συνεργάτες μας για πιθανές ευκαιρίες συμμετοχής στις πρωτοβουλίες μάρκετινγκ ή προώθησης προϊόντων μας.

·    Για άλλους σκοπούς για τους οποίους θα σας ειδοποιούμε, ή θα προσδιορίζονται κατά περίπτωση, στο σημείο που συλλέγονται αρχικά οι πληροφορίες για εσάς

 

3. ΜΕ ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα?

Η Νομική Βάση για τη χρήση των πληροφοριών σχετικά με εσάς είναι μία από τις ακόλουθες:


·    Η εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος.

 

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από τη Σύμβαση πώλησης, όπως για παράδειγμα την πληρωμή μας, την έκδοση παραστατικών, την ορθή παράδοση των προϊόντων σε εσάς κτλ., η Εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα, όπως για παράδειγμα τα δεδομένα ταυτότητας και επικοινωνίας και τα δεδομένα παράδοσης.

·    το έννομο επιχειρηματικό συμφέρον έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα που έχετε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα η Εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται στα πλαίσια του έννομου συμφέροντός της:

 

α) Δεδομένα Ταυτότητας - Επικοινωνίας

·    για την ταυτοποίησή σας κατά την είσοδο στο Λογαριασμό σας,

·    την αποστολή σε εσάς των ενημερωτικών δελτίων (Newsletter) της Εταιρείας μας με τα προϊόντα μας, τις προσφορές μας και τα νέα μας είτε μέσω email, SMS, VIBER ή άλλως και με την προϋπόθεση ότι δεν έχετε εκφράσει το δικαίωμα αντίρρησης λήψης αυτών μέσω της διαγραφής σας από τη λίστα των αποδεκτών των Newsletter.

·    Την επικοινωνία μας για ζητήματα που αφορούν στο Λογαριασμό σας ή την παραγγελία σας.

·    Την αποστολή των προϊόντων σας.

 

β) τα Δεδομένα Λογαριασμού, Δημογραφικά Δεδομένα κ.α.

·    για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, τη βελτιστοποίηση των εμπορικών και τεχνικών συστημάτων, τη στατιστική ανάλυση για βελτίωση προϊόντων, τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών, κατάταξη πελατών σε βασικές κατηγορίες ενδιαφερόντων με σκοπό την προσαρμογή των προϊόντων μας στις ανάγκες τους κτλ.

·    η τήρηση νομικής υποχρέωσης με την οποία δεσμευόμαστε,

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της η Εταιρεία υποχρεούται στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων με σκοπό την τήρηση υποχρεώσεών της που απορρέουν από το νόμο, όπως για παράδειγμα στην τήρηση των οικονομικών δεδομένων των συναλλαγών για φορολογικούς λόγους, στη χρήση του email σας για την αποστολή σε αυτό της επιβεβαίωσης εκτέλεσης της παραγγελίας σας, κ.α.

 

·    αν δεν ισχύει κανένα από τα παραπάνω, η συγκατάθεσή σας (την οποία θα ζητήσουμε πριν επεξεργαστούμε τις πληροφορίες).

 

Η ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεσή σας αποτελεί τη νομική βάση για τη χρήση του email ή/και του κινητού σας τηλεφώνου για την αποστολή σε εσάς άμεσης εμπορικής επικοινωνίας με τη μορφή Newsletter στα email σας, ή με μηνύματα SMS/ VIBER στο κινητό σας, στις περιπτώσεις που δεν έχετε αγοράσει από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και δεν τυγχάνεται μέλος στην Επιλογή Ho.Re.Ca. Equipment.


Επιπλέον με βάση τη συγκατάθεσή σας δημιουργούμε το Λογαριασμό σας και συλλέγουμε τα Δεδομένα του Λογαριασμού σας για τους σκοπούς της δημιουργίας και παροχής όλων των λειτουργιών και ωφελειών που σας υποσχόμαστε με την εγγραφή σας στην Επιλογή Ho.Re.Ca. Equipment. Ειδικότερα η εγγραφή σας αποτελεί και τη συγκατάθεσή σας για τη χορήγηση σε εμάς των προσωπικών σας δεδομένων και την επεξεργασία αυτών με σκοπό την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση σας σε κάθε σημείο πώλησης.

 

4. Σε ποιους ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ τα προσωπικά σας δεδομένα σας και ΓΙΑΤΙ

 

Στο πλαίσιο λειτουργίας του e-shop και του φυσικού μας καταστήματος, της εκπλήρωσης των συμβατικών μας υποχρεώσεων για την πώληση, της καλύτερης εξυπηρέτησης σας ως Μέλη της Επιλογή Ho.Re.Ca. Equipment ή μη, η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να συνεργάζεται με τρίτες εταιρείες-παρόχους υπηρεσιών, οι οποίες παρέχουν σε εμάς υποστήριξη και αποκτούν πρόσβαση μόνον σε όσα δεδομένα σας είναι απολύτως απαραίτητα για την υπηρεσία που μας προσφέρουν (πχ εγγραφή σας στο e-shop και τη διαχείριση του λογαριασμού σας, την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης αγοραπωλησίας και την εν γένει παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, τη λειτουργική και μηχανογραφική οργάνωση της ιστοσελίδας που κατά καιρούς φιλοξενεί το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, την εξυπηρέτηση σας πριν και μετά την πώληση, τη βελτιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας κτλ.). Οι τρίτοι αυτοί πάροχοι υπηρεσιών δεσμεύονται μέσω σύμβασης να μην χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από το να μας βοηθούν να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που συμφωνούμε.

 

Ειδικότερα, η Εταιρεία μας συνεργάζεται:

 

(α) Με τρίτη εταιρεία η οποία, ως εκτελούσα την επεξεργασία κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της Εταιρείας μας, φιλοξενεί και διαχειρίζεται το e-shop μας.

 

(β) Με τρίτες εταιρείες ταχυμεταφοράς οι οποίες, ως εκτελούσες την επεξεργασία κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της Εταιρείας μας, διαχειρίζονται και διεκπεραιώνουν τις αποστολές των παραγγελιών σας και εισπράττουν και τα χρήματα για λογαριασμό μας στην περίπτωση που πληρώσετε με αντικαταβολή. Επίσης εκτελούν την παραλαβή και παράδοση σε εσάς προϊόντων που επιστρέφετε λόγω υπαναχώρησης ή επιστροφής.

 

(γ) Με τρίτες Εταιρείες email marketing η οποίες ενεργούν επ’ ονόματι και για λογαριασμό μας για την αποστολή σε εσάς των newsletter.

 

(δ) Με εταιρείες διαφήμισης και marketing

 

(ε) Με εταιρείες ανάλυσης δεδομένων και μέτρησης ικανοποίησης των πελατών μας

 

(στ) Εταιρείες έρευνας

 

(ζ) Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς για την είσπραξη του τιμήματος των αγορών

 

(η) Οργανισμούς εντοπισμού και πρόληψης της απάτης,

 

(θ) Παρόχους υπηρεσιών τεχνολογίας,

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτο στον οποίο διατηρούμε το δικαίωμα να επιλέξουμε να μεταβιβάσουμε το σύνολο ή μέρος της επιχείρησής μας. Επιπλέον σε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς, ή άλλης αλλαγής στην επιχείρησή μας, οι νέοι ιδιοκτήτες, μέτοχοι διαχειριστές κτλ. έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με τον ίδιο τρόπο που ορίζεται στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

 

Τα τηρούμενα δεδομένα σας δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

 

IV. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

1.ΑΣΦΑΛΕΙΑ των προσωπικών σας δεδομένων


Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε από μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση, χρήση, μετατροπή ή καταστροφή. Κατά περίπτωση, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση και άλλες τεχνολογίες που μπορούν να συμβάλουν στη διασφάλιση των πληροφοριών που παρέχετε. Ζητούμε επίσης από τους παρόχους υπηρεσιών μας να συμμορφώνονται με τις αυστηρές απαιτήσεις περί προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.

 

Ειδικότερα τα στοιχεία που υποβάλλετε στην Εταιρεία τα διαχειρίζεται αποκλειστικά ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας που τελεί υπό τον έλεγχο μας αντίστοιχα και μόνο κατ’ εντολή μας. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η Εταιρεία επιλέγει πρόσωπα ή τρίτους συνεργάτες με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Η Εταιρεία μέσω και των αντίστοιχων συμβατικών δεσμεύσεων και των συνεργατών της, λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια αυτών στο περιβάλλον της πλατφόρμας τελεί υπό την επιφύλαξη λόγων που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και λόγων που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου που δεν ελέγχεται από την Εταιρεία ή λόγων ανωτέρας βίας ή τυχερών γεγονότων

 

Οφείλετε να μη γνωστοποιείτε τα στοιχεία/τους κωδικούς που έχετε δηλώσει για το άνοιγμα του Λογαριασμού σας, ο οποίος είναι προσωπικός και αμεταβίβαστος. Η Εταιρεία μας πραγματοποιεί τακτικούς ποιοτικούς και ελέγχους ασφαλείας στα συστήματα και τους αλγόριθμους που χρησιμοποιεί, ώστε να διορθώνονται οι παράγοντες που οδηγούν σε ανακρίβειες στα δεδομένα.

2. Χρόνος ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ των προσωπικών σας δεδομένων

 

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να αλληλεπιδράτε με εμάς (πχ. διατηρείτε Λογαριασμό στην Επιλογή Ho.Re.Ca. Equipment, είστε εγγεγραμμένοι για να λαμβάνετε εμπορική επικοινωνία από εμάς, κάνετε μία αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, επικοινωνείτε στα σημεία εξυπηρέτησης πελατών μας, λαμβάνετε μέρος σε κάποιο διαγωνισμό κτλ.). Παράλληλα δε, τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς έννομου συμφέροντος που συνίσταται στη νομική μας κάλυψη σε περίπτωση κάποιας διένεξης αναφορικά με τη σύμβαση πώλησης, την τήρηση του Λογαριασμού σας, την εμπορική μας πολιτική ή άλλη μεταξύ μας συναλλαγής, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορούσε να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Οικονομικά σας Δεδομένα δύναται η Εταιρείας μας να τα τηρήσει στα πλαίσια έννομης υποχρέωσής της για τήρηση φορολογικών υποχρεώσεων της. Άλλα δεδομένα σας τα διατηρούμε μέχρι να μας ζητήσετε τη διαγραφή τους, ή όσα διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε στα πλαίσια της συγκατάθεσής σας, μέχρι να την άρετε, ή μέχρι να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους από εμάς την οποία βασίζουμε στο έννομο συμφέρον μας.

 

Για τον προσδιορισμό του χρόνου διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνουμε υπόψη μας τη φύση των δεδομένων σας, την ποσότητα, το σκοπό επεξεργασίας τους, την ασφάλεια τους κτλ. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας. Για την άσκηση του δικαιώματος σας παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σχετική Ενότητα στην παρούσα Πολιτική.

Διατηρούμε το δικαίωμα σε ορισμένες περιπτώσεις, να ανωνυμοποιούμε τα δεδομένα σας για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς, οπότε και δε συνδυάζονται πια με ταυτοποιήσιμο πρόσωπο, επομένως διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για αόριστο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα σας είναι αποθηκευμένα με ασφάλεια.

 

 

Σκοπός επεξεργασίας

Χρόνος Διατήρησης

Διαχείριση του Λογαριασμού σας

Μέχρι τη διαγραφή του Λογαριασμού σας. Σε περίπτωση που επιχειρήσετε να δημιουργήσετε Λογαριασμό, αλλά δεν ολοκληρώσατε τη διαδικασία, τα δεδομένα που τυχόν υποβάλλατε, δεν τηρούνται.

Αγορές - Παραλαβή παραγγελίας, εκπλήρωση της παραγγελίας

Αν αγοράσετε προϊόντα, θα διατηρήσουμε τα στοιχεία της συναλλαγής σας για όσο διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση της πώλησης και για να συμμορφωθούμε με οποιεσδήποτε νομικές υποχρεώσεις (για παράδειγμα, για φορολογικούς και λογιστικούς σκοπούς). Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διαχείριση της αγοράς των προϊόντων που έχετε αποκτήσει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιστροφών, υπαναχώρησης, παραπόνων ή αξιώσεων που σχετίζονται με την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος ή της υπηρεσίας. Στα πλαίσια του έννομου συμφέροντός μας η Εταιρεία δύναται να τηρήσει τα δεδομένα αγορών σας μέχρι και την παρέλευση της παραγραφής τυχόν αξιώσεων εκατέρωθεν των μερών από τη σύμβαση πώλησης, ή τη χρήση Λογαριασμού σας στο www.epilogihoreca.gr.

Αποστολή Newsletter/ SMS/ VIBER

Εφόσον μας έχετε χορηγήσει τη συγκατάθεσή σας, μέχρι την ανάκλησή της ή μέχρι και 3 έτη από την τελευταία φορά που ανοίξατε ένα Newsletter/ SMS/VIBER αντίστοιχα, όποιο επέλθει πρώτα. Σε περίπτωση που η αποστολή της απευθείας εμπορικής μας προώθησης βασίζεται στο έννομο συμφέρον, η επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό συνεχίζεται μέχρι την εναντίωσή σας στην αποστολή τέτοιων μηνυμάτων ή μέχρι και 3 έτη από την τελευταία φορά που ανοίξατε ένα Newsletter/ SMS/VIBER αντίστοιχα, όποιο επέλθει πρώτα.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Αν επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών, θα δημιουργηθεί σχετικό αρχείο (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχετικά με το ερώτημά σας και την απάντησή μας) και θα το διατηρήσουμε για όσο διάστημα παραμένει ανοιχτό το αίτημά σας και σε κάθε περίπτωση μέχρι και 12 μήνες. Τα προσωρινά αρχεία μπορεί να μην έχουν χρησιμότητα έως ότου υπάρξουν πιο μόνιμα αρχεία και θα διατηρούνται μόνο σε προσωρινή βάση.

Ιστορικό Αγορών

Μέχρι τη διαγραφή του Λογαριασμού σας. Ωστόσο για σκοπούς προσωποποιημένης εξυπηρέτησης σας, στο ιστορικό σας περιλαμβάνονται οι τελευταίες ____ αγορές σας ανεξαρτήτως καναλιού αγοράς (ηλεκτρονικό ή φυσικό κατάστημα). Για σκοπούς στατιστικών αναλύσεων και βελτιστοποιήσεων των προϊόντων και υπηρεσιών μας, το ιστορικό των αγορών σας τηρείται έως και ______.

Ανάλυση χρηστικότητας και ποιότητας

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία θα προβούμε σε μια ενέργεια ή σε μια συγκεκριμένη έρευνα ποιότητας ή μέχρι να ανωνυμοποιήσουμε τα δεδομένα περιήγησής σας

Μάρκετινγκ

Αν δεν έχουμε καμία επικοινωνία μαζί σας για μεγάλο χρονικό διάστημα (συνήθως 3 έτη), τότε θα σταματήσουμε να σας αποστέλλουμε προωθητικές ανακοινώσεις και θα διαγράψουμε το ιστορικό των σχετικών απαντήσεών σας. Αυτό θα συμβεί, για παράδειγμα, αν δεν κάνετε ποτέ κλικ στα Newssletter μας, αν δεν συνδεθείτε ποτέ σε ένα ψηφιακό σημείο επαφής ή αν δεν επικοινωνήσετε ποτέ μαζί μας ή δεν προβείτε σε αγορά, ή επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελάτων κατά τη διάρκεια του εν λόγω διαστήματος. Ο λόγος είναι ότι, στις περιπτώσεις αυτές, υποθέτουμε ότι προτιμάτε να μην λαμβάνετε ανακοινώσεις.

 

3. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ των προσωπικών σας δεδομένων σε ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

 

Η Εταιρεία διατηρεί κατά κανόνα τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε περίπτωση που πρόκειται να διαβιβασθούν δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, θα λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες εγγυήσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες και θα αναρτώνται οι σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα που φιλοξενείται το e-shop.

 

V. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ

 

Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας και επεξεργαζόμαστε, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

·    να μας ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά ώστε να επιβεβαιώσετε ότι τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με το νόμο ή/και τις δικές σας εντολές και προτιμήσεις,

·    να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ατελή, μη επικαιροπιημενα ή ανακριβή δεδομένα που τηρούμε για εσάς. Βεβαίως αντίστοιχα διατηρούμε και εμείς το δικαίωμα να σας ζητάμε σε τακτά χρονικά διαστήματα την επικαιροποίηση των στοιχείων σας.

·    να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, εφόσον βεβαίως ο νόμος δεν μας υποχρεώνει για το αντίθετο.

·    να μας ζητήσετε να περιορίσουμε τη χρήση τους, υπό ορισμένες συνθήκες,

·    να εναντιωθείτε στη χρήση τους, υπό ορισμένες συνθήκες,

·    να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας όσον αφορά τη χρήση τους,

·    να έχετε το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, υπό ορισμένες συνθήκες,

·    να ζητήσετε να μην χρησιμοποιούνται για άμεση εμπορική προώθηση και

·    να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή της χώρας.

 

Σας προσφέρουμε εύκολους τρόπους να ασκήσετε τα εν λόγω δικαιώματα, όπως συνδέσμους «κατάργησης εγγραφής», ή με τηλεφωνική Εξυπηρέτηση στα τηλέφωνo 2106813068 Δευτέρα έως Παρασκευή 9 π.μ. έως 7 μ.μ. ή με αποστολή Email στο info@epilogihoreca.gr.


Ορισμένες εφαρμογές για κινητά που προσφέρουμε μπορεί επίσης να σας στέλνουν αυτόκλητα μηνύματα σχετικά, για παράδειγμα, με νέα προϊόντα ή υπηρεσίες. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτά τα μηνύματα μέσω των ρυθμίσεων στο τηλέφωνό σας ή στην εφαρμογή.Θα έχετε σύντομα τη δυνατότητα μέσω του Λογαριασμού σας, να διαμορφώσετε τις προσωπικές σας επιλογές στην επεξεργασία εκ μέρους μας των δεδομένων σας για την εμπορική μας επικοινωνία δηλαδή να δηλώσετε σε ποια μέσα θέλετε επικοινωνούμε τα νέα μας και τις προωθητικές μας ενέργειες, καθώς και τις προτιμήσεις σας στα Cookies.


Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας αναφορικά με τη χρήση των cookies και άλλων παρεμφερών τεχνολογιών, πλην της αρχικής ρύθμισης κατά την είσοδο σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σύντομα θα μπορείτε να μεταβείτε σύντομα στο Λογαριασμό σας και συγκεκριμένα στην επιλογή «Ρυθμίσεων Επικοινωνίας > Ρυθμίσεις Cookies”.


Ενδέχεται, για την ασφάλεια των πληροφοριών σας, να ζητήσουμε ορισμένα στοιχεία για εσάς με σκοπό την ταυτοποίησης σας. Το δικαίωμα σας ασκείται ατελώς, ενδέχεται ωστόσο όταν το δικαίωμά σας το ασκείτε καταχρηστικά να σας ζητήσουμε ένα τέλος, σύμφωνα και με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση ανταποκρινόμαστε στα αιτήματά σας εντός μηνός, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων που ο χρόνος ανταπόκρισής μας σε ένα αίτημά σας, ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Cookies Epilogi Horeca Equipment

 

H παρούσα Πολιτική Cookies αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και άρα και των Γενικών Όρων της Epilogi Horeca Equipment και ενιαίο με αυτούς σύνολο.

Χρησιμοποιούμε cookies για να διευκολύνουμε την περιήγησή σας στο Δικτυακό μας Τόπο, για να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδράτε μαζί μας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μπορούμε να σας δείξουμε διαφημίσεις με βάση τις συνήθειες περιήγησής σας. Παρακαλούμε να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Cookies για να κατανοήσετε λεπτομερέστερα τα cookies που χρησιμοποιούμε, το σκοπό τους και άλλες πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν


1. Τι είναι τα cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή, μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε όταν επισκέπτεσθε το ηλεκτρονικό κατάστημα της Epilogi Horeca Equipment. Τα cookies μας βοηθούν να συλλέξουμε πληροφορίες απαραίτητες για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του Διαδικτυακού Tόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των Χρηστών, καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής της Epilogi Horeca Equipment σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Κανένα αρχείο Cookie από αυτά που χρησιμοποιούνται στο Διαδικτυακό Τόπο δεν συλλέγει πληροφορίες που να σας ταυτοποιεί προσωπικά και δε λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, επισκεφτείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Τα στοιχεία που συλλέγουν τα cookies μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του Δικτυακού Τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεστε και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξετε μέσω του Δικτυακού μας τόπου. 


Περισσότερες πληροφορίες για τα Cookies, το τρόπο διαχείρισης και διαγραφής τους, μπορείτε να βρείτε στο www.aboutcookies.org


2. Είδη cookies

 

Στην Epilogi Horeca Equipment χρησιμοποιούνται οι εξής κατηγορίες Cookies :

 

Παροδικά και επίμονα

 

Τα «παροδικά» Cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή κατά τη διάρκεια επίσκεψής σας στο Διαδικτυακό Τόπο και διαγράφονται με την έξοδό σας από αυτόν. Τα «επίμονα» Cookies παραμένουν στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι να διαγραφούν από εσάς. Παράδειγμα τα Cookies που είναι απαραίτητα για την παροχή εκ μέρους μας των Υπηρεσιών μας προς εσάς (Cookies που ευθύνονται για την απομνημόνευση των προϊόντων που αποθηκεύονται στο καλάθι σας και τα οποία παραμένουν στη μνήμη για 7 περίπου ημέρες), ή Cookies που καταγράφουν τις συμπεριφορές σας μέσα στο Δικτυακό Τόπο, όπως τις επιλογές σας, τα δημογραφικά σας στοιχεία, τα προϊόντα που επισκέπτεστε, και άλλα στοιχεία που συμβάλλον στη δημιουργία ενός ανώνυμου προφίλ .

 

Cookies Τρίτων (3dr Party Cookies)


Τρίτοι όπως η Google Analytics δύνανται να εγκαθιστούν τα Cookies που χρησιμοποιούμε. Στην περίπτωση που μέσω του Διαδικτυακού Τόπου εισέρχεστε σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων ή συνδέεστε με φορείς κοινωνικής δικτύωσης (twitter, facebook, youtube), θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τρίτοι αυτοί διαδικτυακοί τόποι ή φορείς, ενδεχομένως να εγκαθιστούν Cookies αμέσως μόλις πατήσετε το σχετικό σύνδεσμο. Τα Cookies αυτά βρίσκονται εκτός του πεδίου ελέγχου μας και διέπονται από την πολιτική cookies του κάθε τρίτου που τα εγκαθιστά. Πρέπει να διαβάσετε τις αντίστοιχες πολιτικές των ιστοτόπων τους, ώστε να δείτε πώς ακριβώς θα πρέπει να τα διαχειριστείτε.

 

3. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται από τα  Cookies.


Τα cookies αποτελούν απαραίτητο παράγοντα για τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπού μας. Ο βασικός στόχος που έχουν τα cookies μας είναι η βελτίωση της εμπειρίας περιήγησής σας. Για παράδειγμα, τα cookies μας βοηθούν να απομνημονεύσουμε τις προτιμήσεις σας (γλώσσα, χώρα, κτλ.) κατά την περιήγηση και στις μελλοντικές επισκέψεις. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στα cookies επιτρέπουν εκτός των άλλων τη βελτίωση της ιστοσελίδας, μέσω αξιολόγησης των αριθμών και μοτίβων χρήσης, την προσαρμογή του ιστότοπου στα ατομικά ενδιαφέροντα των χρηστών, την βελτιωμένη ταχύτητα των αναζητήσεων, κ.λπ. Σε μερικές περιπτώσεις, με προηγούμενη συγκατάθεσή σας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα cookies, τις ετικέτες ή άλλα παρόμοια συστήματα για να λάβουμε πληροφορίες που μας επιτρέπουν να σας δείξουμε από την ιστοσελίδα μας ή τις ιστοσελίδες τρίτων ή από οποιοδήποτε άλλο μέσο, διαφημίσεις που βασίζονται στην ανάλυση των συνηθειών περιήγησης που έχετε.